(1)
Fernandez de Arroyabe, A.; Lazkano, I.; Eguskiza, L. Consumo Y creación Audiovisual En Euskera De Los Adolescentes Gipuzkoanos: Sobrevivir En Un Contexto Digital Dominado Por Lenguas hegemónicas: Audiovisual Consumption and Creation in the Basque Language by Young People in Gipuzkoa: Surviving in a Digital Context Dominated by Hegemonic Languages. epsir 2018, 3, 82-94.